Eλευθεριος Ι. Ζαμπακος - Ορθοπαιδικος Χειρουργος

Ορθοπεδική ή Ορθοπαιδική

Ορθοπεδική ή Ορθοπαιδική 616 244 minimalorthopedics

Επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στην ορθή γραφή της ορθοπαιδικής  ή ορθοπεδικής, σαν αναφορά, παραθέτω απόσπασμα από το βιβλίο του καθηγητή Π. Συμεωνίδη σχετικά με την ετυμολογία του όρου.

Ορθοπεδική ή Ορθοπαιδική

Το όνομα Ορθοπαιδική εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία το 1741. Το σχημάτισε ο Γάλλος ιατρός Nicolas Andry (1658-1742), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων από τις ελληνικές λέξεις “Ορθός” και “Παιδίον” (ίσιο παιδί) και το παρουσίασε στο βιβλίο του “Trafficking of orthopedics or the art of preventing and correcting deformities in the children of the body “” Πραγματεία περί ορθοπαιδικής ή τέχνη της προλήψεως και διορθώσεως των σωματικών δυσπλασιών (ή παραμορφώσεων) στα παιδιά. ” Η ακριβής αναφορά στο βιβλίο αυτό για το όνομα έχει ως εξής: “The title in question, Orthopaedics, I have formed from two Greek words namely Orthos which verit say Droix and paidion, which means Εnfant” . Το όνομα αυτό έγινε αποδεκτό προοδευτικά από όλα σχεδόν τα κράτη και σιγά σιγά επεκτάθηκε και στους ενήλικες. Ειδικά η Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπαιδικών Χειρουργών, η μεγαλύτερη στον κόσμο (αριθμεί περίπου είκοσι χιλιάδες μέλη) πέραν της αποδοχής του ονόματος Ορθοπαιδική, τοποθέτησε στο κέντρο του εμβλήματός της τις λέξεις “Ορθόν Παιδίον” με ελληνικούς χαρακτήρες. Το έμβλημα αυτό αποτυπώνεται στο εξώφυλλο εκατοντάδων βιβλίων ή εντύπων που εκδίδει, αλλά και στις τεράστιες αφίσες που εκθέτει στα ετήσια συνέδριά της. Στην Ελλάδα το όνομα Ορθοπαιδική βρέθηκε να γράφεται με ε από το “Ορθός” και “Πέδη” (τροχοπέδη) αλλάζοντας την ιστορική του ετυμολογία και προέλευση. Πουθενά δεν αναφέρεται πότε, πώς και από ποιους έγινε αυτή η αλλαγή, οπωσδήποτε όμως δεν έγινε από κανένα συλλογικό όργανο και βεβαίως ούτε από τον κ. Χρυσοσπάθη, πρώτο Έλληνα καθηγητή Ορθοπαιδικής, ο οποίος απλώς το δέχθηκε, αν και δεν συμφωνούσε με την προέλευση από το “Ορθός” και “Πέδη.” Προτιμούσε το όνομα “Ορθωτική.”

Φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το όνομα Ορθοπαιδική εγράφετο με αι, όπως αναφέρεται στο λεξικό “Ιατρική” του υφηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Καρυοφύλλη (Β’ τόμος, σελίδα 370 έκδοση 1896) και επιβεβαιώνεται από τον καθηγητή Ι. Χρυσοσπάθη στο βιβλίο του “Ορθοπεδική” (έκδοση 1932 σελίδα 5) με τη φράση “δι ό και απεκάλεσεν ταύτην ο Andry” Ορθοπαιδική “εκ του” Ορθός “και” Παις “” και συνεχίζει “το όνομα αυτό του ημετέρου κλάδου διετηρήθη μέχρι των ημερών ημών (αρχές του 20ου αιώνα). ” Είναι λοιπόν λίαν πιθανόν, ότι ένας από τους ελάχιστους Έλληνες Ορθοπαιδικούς, που σπούδαζαν τότε κυρίως στη Γαλλία, να μετέφεραν το όνομα “Ορθοπεδική” στα ελληνικά με ε από το Γαλλικό του Andry “Orthopaedics” χωρίς να λάβουν υπόψη τους ότι το γαλλικό é, όπως αναφέρεται στο λεξικό του καθηγητού Γ. Μπαμπινιώτη (σελίδα 1728) αποδίδει το ελληνικό αι όπως Pediatric παιδιατρική, pedagogy: παιδαγωγική, pederasty: παιδεραστία κ.ά. Και εκ των υστέρων αναζητήσαν ρίζες στην ελληνική γλώσσα για να το στηρίξουν. διότι είναι παράδοξο, εκείνοι που άλλαξαν την ονομασία “Ορθοπαιδική” σε “Ορθοπεδική” επειδή δεν τους ικανοποιούσε, να μη δημιούργησαν ένα καινούργιο διαφορετικό όνομα, πιο αντιπροσωπευτικό κατά τη γνώμη τους, αλλά να πήραν το ιστορικό όνομα και να αλλοίωσαν την ετυμολογία του αφήνοντας το φωνητικά ακριβώς το ίδιο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εκδηλώθηκε σε διεθνές επίπεδο μία τάση αλλαγής του ονόματος “Ορθοπαιδική” σε “Ορθοχειρουργική” – “Orthosurgery” κατά το “Neurosurgery” – “Νευροχειρουργική” ή “Bone Surgery” με διάφορα επιχειρήματα και δημοσιεύσεις (Kirkup 1991 & 1993 ). Η σκέψη μήπως γίνει εκμετάλλευση από τους κύκλους αυτούς του εξωτερικού, της αδικαιολόγητης αλλαγής του ονόματος “Ορθοπαιδική” σε “Ορθοπεδική” στην Ελλάδα από το αρχικό του Andry έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα

EEXOTΗ γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ορθοπαιδικής Εταιρείας (ΕΕΧΟΤ), μετά από εισήγηση πολλών καθηγητών Ορθοπαιδικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ύστερα από πολλές συζητήσεις, αφού ζήτησε τη γνώμη τριών καθηγητών γλωσσολογίας από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αποδέχθηκε το 1997 την επαναφορά του ονόματος “Ορθοπαιδική” στις ιστορικές του ρίζες γράφοντας το με αι, όπως ακριβώς το σχημάτισε το 1741 Nicolas Andry ο καθηγητής από τις ελληνικές λέξεις “Ορθόν Παιδίον.” Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι το θέμα δεν είναι ποιο από τα δύο ονόματα είναι ετυμολογικά σωστό ή ποιο καλύπτει περισσότερο το αντικείμενο της Ορθοπαιδικής σήμερα. Και τα δύο ονόματα είναι σωστά και τα δύο δεν καλύπτουν πλήρως όλο το φάσμα της Ορθοπαιδικής σήμερα. Το θέμα είναι καθαρά ιστορικό και η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας να γράψει το όνομα “Ορθοπαιδική” με αι δεν σημαίνει αλλαγή ονόματος, αλλά επαναφορά του ονόματος στις ιστορικές του ρίζες όπως το πρωτοσχημάτισε ο καθηγητής N. Andry το 1741.
Θα ήταν τραγικό ένας καθηγητής από άλλη χώρα, να δίνει πριν από 260 χρόνια ελληνικό όνομα σε ένα καινούργιο κλάδο της ιατρικής, τιμώντας την ελληνική γλώσσα όταν δεν υπήρχε ελληνικό κράτος, το όνομα αυτό να γίνεται αποδεκτό από τις Ορθοπαιδικές Εταιρείες όλου σχεδόν του κόσμου και η Ελληνική Ορθοπαιδική Εταιρεία να απεμπολεί την τιμή αλλάζοντας μόνο αυτή το όνομα.

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2002

Παν. Π. Συμεωνίδης

Καθηγητής – Ακαδημαϊκός (ΑΜ)

Πρόεδρος του Κολεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών”

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Kirkup JR. Nicolas Andry and 250 years of Orthopaedy. Editorial. J Bone Joint Surg (Br) 1991, 73B: 361-2
2. Kirkup JR. “Orthopaedy” “Orthopaedics” or “Orthosurgery.” British Orhopaedic News. Spring 1993 – London
3. Βαρβαρούσης Α. Ιστορία της Ορθοπαιδικής Παρισιάνος 2001 – Αθήνα
4. Γερμάνης Ι. Προσωπική Επικοινωνία
5. Ηλιόπουλος ΚΣ. Οι πρωτοπόροι της Ορθοπεδικής. 1991 σελ 197 – Αθήνα
6. Καπετάνος ​​Γ. Πρόλογος. Ορθοπαιδική: 1994
7. Μαλίζος Κ. Προσωπική Επικοινωνία
8. Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σελ 1998. 1287 – Αθήνα
9. Πουρνάρας Ι. Επιστολή: Ορθοπαιδική: 1994 σελ. 17-18
10. Σουκάκος Π. Προσωπική Επικοινωνία
11. Συμεωνίδης Π. Πρόλογος.Ορθοπεδική: 1984 University Studio Press – Θεσσαλονίκη
12. Συμεωνίδης Π. Επιστολές. Ορθοπαιδική: 1994 σελ. 13-15
13. Χαρτοφυλακίδης Γ. Επιστολή. Ορθοπαιδική: 1994 σελ. 15
14. Χρυσοσπάθης Ι. Ορθοπεδική: 1932 σελ. 6 – Αθήνα”

  Επιλογές Απορρήτου

  Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

  Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
  Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
  Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
  Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
  Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
  Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

  Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.