Μείζονες Ορθοπεδικές Επεμβάσεις

  • Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου
  • Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος
  • Αρθροσκόπηση - Μηνισκεκτομή
  • Συνδεσμοπλαστική Προσθίου Χιαστού
 

Λίγα λόγια για την Αρθρίτιδα και την Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου

φθαρμένο ισχύο

Το ισχίο είναι από τις μεγαλύτερες αρθρώσεις του σώματος. Αποτελείται από δύο μέρη. Ένα σφαιροειδές (την κεφαλή) και ένα κοίλο (την κοτύλη). Με την πάροδο του χρόνου, ο χόνδρος, δηλαδή η γυαλιστερή επιφάνεια που καλύπτει τα κόκαλα, φθείρεται. Σκοπός της Ολικής Αρθροπλαστικής του Ισχίου είναι η αντικατάσταση του φθαρμένου χόνδρου με μεταλλικές ή ειδικές συνθετικές επιφάνειες μεγάλης αντοχής και χαμηλής τριβής, ώστε να αποκατασταθεί η ανώδυνη κίνηση της άρθρωσης.

Η φθορά του χόνδρου που αναφέραμε ονομάζεται αρθρίτιδα.

Λίγα λόγια για την Αρθρίτιδα και την Ολική Αρθροπλαστική του Γόνατος

Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του σώματος. Με την πάροδο των χρόνων, ο χόνδρος, δηλαδή η γυαλιστερή επιφάνεια που καλύπτει τα κόκαλα, φθείρεται. Σκοπός της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος είναι η αντικατάσταση του χόνδρου με μεταλλικές και συνθετικές επιφάνειες μεγάλης αντοχής και χαμηλής τριβής, ώστε να αποκατασταθεί η ανώδυνη κίνηση της άρθρωσης.

Η φθορά του χόνδρου ονομάζεται αρθρίτιδα.

Λίγα λόγια για την Αρθροσκόπηση

χειρουργείο αρθροσκόπησης

Η αρθροσκόπηση, είναι η πρώτη ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική (MIS), που αναπτύχθηκε στην ορθοπεδική.  Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε σαν διαγνωστική μέθοδος, καθώς μας επιτρέπει να δούμε σε πραγματικό χρόνο, "ζωντανά" το εσωτερικό μιας άρθρωσης. Με τον καιρό όμως εξελίχθηκε σε μέθοδο αντιμετώπισης πολλών ενδοαρθρικών παθήσεων των μεγάλων αρθρώσεων.

 

 Το γόνατο, η ποδοκνημική αλλά και η άρθρωση του ώμου και του ισχίου είναι από τις αρθρώσεις όπου η αρθροσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα όμως στα πλαίσια της εξελισσόμενης ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, η αρθροσκόπηση ή πιο σωστά, η ενδοσκόπηση, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και σε άλλα μέρη του σώματος όπως η σπονδυλική στήλη, και τα μετατάρσια. 

Λίγα λόγια για τον Πρόσθιο Χιαστό Σύνδεσμο

γόνατο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας από τους συνδέσμους του γόνατος που τραυματίζονται συχνότερα. Η αύξηση των ανθρώπων που συμμετέχουν ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά σε αθλητικές δραστηριότητες έχει ανεβάσει κατακόρυφα και την συχνότητα τραυματισμού του προσθίου χιαστού.

Μόνο το 30% των κακώσεων – ρήξεων του προσθίου χιαστού, προέρχονται από σύγκρουση με άλλο άτομο ή αντικείμενο. Το υπόλοιπο 70% οφείλεται σε απότομη επιβράδυνση του σώματος, σε συνδυασμό με στροφή ή μετατόπιση προς το πλάι.

Από τις ρήξεις του προσθίου χιαστού, οι μισές συνοδεύονται από ρήξη ή κάκωση του μηνίσκου, ενώ το 30% των ασθενών παρουσιάζει συνοδή κάκωση του αρθρικού χόνδρου, των πλαγίων συνδέσμων ή συνδυασμό αυτών.